Kā rakstnieks var saglabāt savu stāstu vai dzejoli tā, lai mēs to varētu izlasīt? Kā komponistam iedot savas sacerētās notis mūziķiem spēlēšanai? Jau ļoti sen cilvēki izdomāja, ka to visu vajadzētu pierakstīt. Bet kā?
Vairākus simtus gadu rakstīja un zīmēja ar ogli, ar zīmuli, ar tintē iemērktu putna spalvu un vēlāk – ar koka vai metāla spalvaskātiem. Rakstniecības un mūzikas muzejā glabājas šādi seni rakstāmrīki. Muzeja krājumā atrodas arī tas, ko latviešu rakstnieki un komponisti ar šiem rīkiem pierakstīja: pasakas, dzejoļus, mūzikas notis, vēstules un daudz ko citu. Muzejā nonāk arī citas vērtīgas lietas, kas viņiem piederējušas.