Rakstniecības un mūzikas muzejs 2016. gada aprīlī viesojās Rīgas Jauno tehniķu centrā, kur notika LEGO konstruktoru radošais konkurss “Kad pasaciņa ciemos nāk… 4”. Konkursa dalībnieki uzzināja, kādas Margaritas Stārastes lietas glabājas muzejā, aplūkoja dažādas ilustrācijas un noklausījās viņas sarakstīto pasaku “Kas notiek Dižmežā”. Pēc šīs pasakas motīviem viņi attēloja gan notikumus, gan tēlus, gan vidi. Paldies visiem bērniem par interesantajiem Dižmeža varoņu piedzīvojumiem!