2013. gada 16. februārī iepazīties ar saksofonu sanāca milzum daudz mazu un lielu. Uzzinājām daudz jauna, pūtām, cik tik jaudas. Samērījāmies garumā ar dažādiem saksofoniem. Izrādījās, ka lielākā daļa no mums izauguši tik gari kā baritona saksofons. Meitenes mācēja pat dejot, vienlaikus spēlējot saksofonu! Un beigās izdejojāmies visi kopā.